facebook
facebook

Ms. Phương

Điện thoai:0931 55 54 53

tư vấn môi trường

Tại Sao Phải lập đề án bảo vệ môi trường ?

(7:00 AM 01/01/1970)
Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay giấy cam kết bảo vệ môi trường hoặc quyết định..