facebook
facebook

Ms. Phương

Điện thoai:0931 55 54 53

CHI TIẾT TIN

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở thu mua phế liệu

 

mep giay phe lieu

 

 

Các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở lớn vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh sản xuất cần phải bắt buộc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở thu mua phế liệu trước khi xin giấy phép hoạt động là thông tin mới nhất theo luật bảo vệ môi trường 2015.

Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở thu mua phế liệu

– Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án cơ sở thu mua phế liệu .
– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án .
– Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của dự án cơ sở thu mua phế liệu.
– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án .
– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
– Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án cơ sở thu mua phế liệu.
– Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.
– Thẩm định và Quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở thu mua phế liệu.

Hãy liên hệ công ty môi trường Hải Nam để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

      HẢI NAM COMPANY

    Hotline   : 0976 134 181 

    Email      : moitruonghainam@gmail.com

    Website  :  moitruonghainam.com  Các tin khác