facebook
facebook

Ms. Phương

Điện thoai:0931 55 54 53

CHI TIẾT TIN

Gần 3.300 tỷ đồng cho nước sạch nông thôn

Tỉnh Đồng Nai vừa triển khai Đề án cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020, với 100% dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh sẽ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đã qua xử lý đạt qui chuẩn 2 của Bộ Y tế.Các tin khác