facebook
facebook

Ms. Phương

Điện thoai:0931 55 54 53

công nghệ xử lý

Tài liệu báo cáo tốt nghiệp xử lý nước thải ở KCN Vĩnh Lộc

(7:00 AM 01/01/1970)
Nguồn gốc, tính chất nước thải của nhà máy Với công suất xử lý từ 6000 m3 nước thải/ngày đêm, nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Vĩnh Lộc giúp xử lý nước thải cho toàn bộ các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN. Nước thải mà nhà máy nhận xử lý..